Guitar Acoustic Seven BSK mini 3/4

3.500.000,0 3.300.000,0

Cấu hình:

✅ Top : Solid thông sitka
✅ Lưng & hông : Solid KOA PQ
✅ Cần đàn: Mahogany nguyên khối
✅ Khóa : Derjung
✅ Dây kèm theo : Alice AWR47

Đàn guitar Mini BSK
Guitar Acoustic Seven BSK mini 3/4

3.500.000,0 3.300.000,0

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon