Guitar Acoustic Seven mini TD 1/2

2.300.000,0 2.100.000,0

✅ Top : Solid thông sitka
✅ Lưng & hông : Điệp nguyên miếng
✅ Cần đàn: Điệp nguyên khối
✅ Khóa :Đúc chắc chắn
✅ Dây kèm theo : Alice AWR47

Đàn guitar mini điệp
Guitar Acoustic Seven mini TD 1/2

2.300.000,0 2.100.000,0

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon