Guitar Acoustic Seven ACSK-19

3.500.000,0 3.300.000,0

✅ Cấu hình gỗ Full Solid
✅ Mặt top: Solid Thông Sitka
✅ Lưng Hông: Koa PQ
✅ Khóa derjung

Đàn guitar seven acsk
Guitar Acoustic Seven ACSK-19

3.500.000,0 3.300.000,0

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon