Guitar Seven OM1312

8.000.000,0

Thông số

  • Top: Thông Sitka
  • Lưng Hông: KOA PQ
  • Cần đàn: Mahogany
  • Dây đi kèm: Elixir
  • Khóa đàn: Derjung
Seven OM 1312
Guitar Seven OM1312

8.000.000,0

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon