Số điện thoại: 0983 052 649 – Lê Việt Dũng

Địa chỉ: 50 Đường số 3, Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TPHCM

Phục vụ 24/7 kể cả ngày lễ

________________